Respecte i promoció de  la independència i l’autonomia de les persones,

la seva capacitat de prendre decisions i d’autoregulació.

 

 

 

 

Entesa com una expressió del Benestar Emocional, Físic i Material.

DREtSEXDIF

DREtSEXDIF

Xerrades per a persones en situació de diversitat funcional...

LLIBRE “SENTITS

LLIBRE “SENTITS

LLIBRE “SENTITS”Sentits és un llibre d’artista editat i produït l’any 2013 per la Fundació Pere...

LA NOSTRA MISSIÓ

 

La Pere Mitjans ofereix suports a les persones amb discapacitat, de tot tipus, per a que puguin desenvolupar el seu projecte de vida de la manera més autònoma possible.  L’autonomia en la presa de decisions de les persones a les que oferim suports és el pilar en el que es fonamenta la nostra manera de fer.