CONTACTA

Formulario de contacto simple
Activeu el JavaScript al navegador per a poder completar el formulari.
Nombre

FUNDACIÓ PERE MITJANS

Passeig de Taulat, 106-116, 08005 Barcelona

Correu electrònic: 

Treball Social: martapozo@fpmitjans.org
montsesanchez@fpmitjans.org
93 266 20 23
93 266 20 23
Direcció tècnica Serveis d’Habitatge: laialobateras@fpmitjans.org
claraclos@fpmitjans.org
93 498 41 44
93 498 41 44
Direcció tècnica Centres d’atenció diürna: lidiayesares@fpmitjans.org 93 266 03 02
Gestió de persones: nuriaespanol@fpmitjans.org
borsadetreball@fpmitjans.org
93 307 37 27
Recursos: marycastarlenas@fpmitjans.org 93 498 41 42
Administració: marionafurne@fpmitjans.org 93 307 78 70
Direcció: claraclos@fpmitjans.org
nuriaespanol@fpmitjans.org
93 498 41 44
93 307 37 27