El Patronat

 

 

El Patronat es el màxim òrgan de govern, representació i decisió de la Fundació Pere Mitjans i és l’encarregat de vetllar per l’acompliment dels seus objectius.

Està format per un màxim de 16 membres, escollits tenint en compte el seu interès i la seva dedicació a les qüestions que constitueixen la finalitat fundacional, entre els quals hi haurà persones usuàries dels serveis de la Fundació, familiars d’aquestes persones i professionals que hi treballin.

Des de la seva creació, la Presidenta del Patronat de la Fundació Pere Mitjans va ser la senyora Roser Roca i Ricart, mare d’en Pere Mitjans i defensora aferrissada del benestar, autonomia i independència de les persones amb discapacitat.

Actualment, la Presidenta és la senyora Dolors Clotas

Patricio Fernandez

Montse Masip Dias

vocal i representant de persones usuàries

ALEIX GARCIA POLO

VOCAL Y REPRESENTANTE DE TRABAJADORES

Carmen Garcia

VOCAL Y REPRESENTANTE DE FAMILIAS

Xavier Garcia-Mila

vocal

Miquel Serra

vocal

Emili Grande

TESORERO

Manel Gener i Ferrer

vocal

Miquel Haro

Maribel Gutierrez De La Vega

VOCAL Y REPRESENTANTE DE TRABAJADORES

JUAN MARTINEZ

VOCAL Y REPRESENTANTE DE TRABAJADORES

Angels Oliva

VOCAL Y REPRESENTANTE DE FAMILIAS

Roberto Moroño Rodriguez

VOCAL Y REPRESENTANTE DE FAMILIAS

Ramon Tortadés

SECRETARI

Dolors Clotas

PRESIDENTA