PROGRAMA D’ASSISTENT PERSONAL

Què entenem com a vida independent?

És una filosofia de vida en la qual la persona amb diversitat funcional té el control de la seva vida i desenvolupa la seva capacitat de gestionar i organitzar totes les seves activitats, mitjançant un servei d’assistent personal

El servei que proporciona el AP per a una persona amb diversitat funcional es tradueix en quelcom tan senzill com poder tenir el control de la seva pròpia vida, com poder prendre decisions, poder viure en el seu domicili, poder interactuar amb el seu entorn social, estudiar, treballar, tenir accés al oci i/o serveis etc.

Sota aquest enfocament, una persona amb diversitat funcional no té per que viure en una residencia, sinó que, si aquest és el seu projecte vital, pot i ha de participar en igualtat de condicions al llarg de la seva vida.

Així, de jove ha d’estudiar, treballar, formar una família, retirar-se i en tot aquest procés participar com a qualsevol, individu sense diversitat funcional.

La filosofia de vida independent proporciona a les persones amb diversitat funcional de les eines necessàries per a poder portar una vida independent, es a dir, ser ciutadà o ciutadana amb els mateixos drets i deutes que la resta.

És el fet de poder prendre decisions, tot i que puguin ser equivocades, i així poder desenvolupar una vida en el propi entorn respectant així les recomanacions que s’extrauen de la convenció dels Drets Humans per a persones amb diversitat funcional (2006) i altres lleis vigents del nostre país.

Actualment, la Fundació Pere Mitjans, gestiona el servei d’AP per a tres persones que fan vida independent a la ciutat de Barcelona.