SERVEIS

La Fundació Pere Mitjans

 gestiona suports per a les persones amb discapacitat organitzats en forma de serveis especialitzats, tant d’atenció diürna com d’habitatge, com una de les estratègies per al compliment de la nostra missió.

L’àmbit prioritari d’actuació de la Fundació és el Districte Xè de Barcelona i la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat, encara que puguin coexistir iniciatives en altres zones o es doni atenció a persones d’altres procedències.

Des de la Fundació, es valora positivament la convivència de persones amb necessitats de suport de diferent tipus i/o intensitat com a fet normalitzador i enriquidor en el desenvolupament integral de cadascuna de les persones. La realització d’activitats a la zona d’ubicació dels serveis i amb la població que resideix, té una doble funció, per un costat l’increment d’oportunitats de socialització i de la capacitat d’adaptació a l’entorn i per una altra, la sensibilització i visualització de la població respecte el col·lectiu.

Això es concreta en la participació en la vida cívica dels barris on es desenvolupen els serveis, potenciant la inclusió activa de les persones amb discapacitat, incidint de forma especial en la participació envers els recursos comunitaris.

Actualment, els serveis de la Fundació Pere Mitjans es constitueixen en 18 habitatges, 9 llars residències i 5 Mini residències, amb un total de 114 places distribuïdes en nuclis de convivència de 2, 4, 6, 8 i 10 membres; i pel que fa a l’atenció diürna, es dona suport a unes 128 persones, les quals es distribueixen en 4 serveis de teràpia ocupacional, un centre d’atenció diürna per a persones amb discapacitat física i un centre especial de treball.

Tant en els serveis d’habitatge com en els serveis diürns el nombre de professionals es determina en funció de les places i les necessitats de suport de les persones amb discapacitat.