ALTRES PROJECTES

PARTICIPACIÓ EN PILOTATGES INNOVADORS AMB DINCAT I PLENA INCLUSION

 

De cara a potenciar les oportunitats i els recursos que podem oferir a les persones que formen part de la Fundació, l’entitat està participant en diversos pilotatges sobre diversos aspectes que afecten directament als drets de les persones amb necessitats de suport. Els pilotatges consisteixen en aplicar a la pràctica, en grups petits, models teòrics dissenyats per millorar la vida de les persones a qui van dirigits.

 

 

 Suport actiu

 

El suport Actiu, d’acord amb K. Lowe i E. Jones (2015), “és un enfoc sistemàtic que ajuda a les persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament a participar en activitats quotidianes i significatives aconseguint que millori la seva qualitat de vida i el seu desenvolupament personal. És un enfoc centrat a la persona, que promou suports personalitzats responent als interessos i necessitats de cada persona.”

 

Projecte “Casa meva”

 

Casa meva” és un projecte iniciat per Plena Inclusión en col·laboració amb entitats, federacions i Administracions, que pretén desenvolupar models d’habitatge en la comunitat per a tothom, especialment per a les persones amb grans necessitats de suport.

Treball Personalitzat

 

Treball personalitzat és un projecte que busca recolzar les persones amb discapacitat intel·lectual amb més necessitats de suport per a accedir al mercat laboral.

El projecte consisteix en treballar amb la persona interessada en trobar una feina, identificar els seus talents, allò que li agrada, les seves relacions i el seu ús de la comunitat i entorn, i fer una cerca de feina adaptada a aquests resultats, tot això amb la plena participació de la persona protagonista, que ha d’estar present tant en la cerca com en les gestions amb la empresa que el seleccioni.

 Projecte “La meva carta de drets”

 

Aquest projecte, impulsat per Plena Inclusión, planteja “una metodologia que ajuda a les persones amb grans necessitats de suport i als seus familiars, amics i professionals de suport, a identificar, comprendre i reivindicar millores en l’exercici dels seus drets en el dia a dia.” (Plena Inclusión).

El projecte pretén identificar aquells drets que, sovint sense ser-ne conscients, es vulneren en la vida de la persona protagonista. Només d’aquesta manera se’n pot ser conscient i, per tant, treballar per canviar la situació.