SERVEIS DEL DÍA

La tipologia dels serveis d’atenció diürna és diversa i polivalent en funció de les característiques de la població que els utilitza, que va des de persones amb greus discapacitats fins a aquelles amb possibilitat d’inclusió laboral a curt o mitjà termini.

Les activitats realitzades als centres d’atenció diürna es classifiquen segons el seu àmbit d’acció, són: activitats d’ajust personal i activitats d’ajust terapèutic. En funció de les seves habilitats, necessitats i interessos, cada persona participa en una o altra activitat, amb l’objectiu d’establir un equilibri entre les dues dimensions esmentades.

Dins la programació general de cada servei es defineixen les pautes que regiran els plans de suport individuals de cada persona. Aquesta metodologia de treball és solida pel que fa a la definició dels objectius, i flexible per tal de ser adaptada als possibles canvis esdevinguts en l’entorn de la persona que, sens dubte, estableixen la prioritat de les seves necessitats. Aquesta adequació requereix una avaluació continuada per part de l’equip tècnic del centre i l’equip d’atenció directa.

SERVEIS DE TERÀPIA OCUPACIONAL I SOI

SERVICIO PLAZAS
STO Centre de dia Andrade 32
STO Clot I
SOI Sant Martí
18
STO Casa Boleda 25
STO Centre de dia Besòs,
ho anomenem Prim
23

 

SERVICIO PLAZAS
La Marina 1 18
La Marina 2 2

Les persones dels tallers som diverses en tots els aspectes i això fa la proposta més complexa, de vegades més exposada.
Estem obertes a canviar i a aprendre totes juntes.