L’Alvaro és el primer dels meus 3 fills i beneficiari dels serveis de la Pere. Podem dir que la familia forma part de la Fundació des de l’any 2004, doncs la sentim i la vivim com ” la casa de l’Alvaro” i per tant una mica de tots. Professionalment encara estic en actiu com a Treballadora Social a la Federació Catalana de Voluntariat Social, desenvolupant el càrrec de Cap de Programes i RRHH.

Representant de persones amb grans necessitats de suport i discapacitat intel·lectual , i les famílies, al Patronat.