Serveis d’Habitatge

Serveis d’Habitatge

La Fundació desenvolupa un programa d’habitatge a la comunitat en què prenen part més de cent persones amb diferents necessitats de suport, distribuïdes en 18 pisos ubicats a la ciutat de Barcelona i L’Hospitalet de Llobregat.

Els serveis d’habitatge de la Fundació estan dividits, administrativament, en dues tipologies de serveis, d’acord amb la normativa vigent: llars-residència i residència. Les dinàmiques d’ambdues tipologies d’establiments és idèntica, potenciant les rutines diàries normalitzades per la major part de la població.

Les persones que viuen als serveis de la Fundació, reben suports en funció de les seves necessitats per aconseguir el major desenvolupament de les seves habilitats adaptatives.

Participen durant el dia en centres d’atenció diürna,  situats en adreces diferents als centres residencials per possibilitar dinàmiques normalitzadores. Es prioritza la participació en centres d’atenció diürna d’altres entitats per enriquir les relacions personals. A cap dels establiments residencials es fan activitats diürnes els dies laborables.

Es valora positivament la convivència de persones amb necessitats de suport de diferent tipus i intensitat com a fet normalitzador i enriquidor en el desenvolupament integral de cadascuna de les persones.

La realització d’activitats en la zona d’ubicació dels serveis i amb la població que resideix, té una doble funció, d’una banda el increment d’oportunitats de socialització i de la capacitat d’adaptació al medi i per una altra, la sensibilització de la població.

La distribució de cada habitatge és la d’un habitatge normal amb espais comuns (sala d’estar, menjador, terrassa) i uns espais privats (banys, habitacions).

Cada persona intervé en la decoració del pis, especialment en el seu espai personal per fer-se’l i sentir-lo com a propi.

En cada “pis”  es procura una ràtio de professionals de suport aproximadament de 1/3 en les hores d’atenció. Hi ha un equip multidisciplinar de suport i coordinació format per psicòlegs, treballadores socials, administració, direcció tècnica, gestió de recursos, gestió de persones, comptabilitat i direcció.

Les activitats diàries s’organitzen en tres grups:

  • Tasques domèstiques, en les que cada persona participa en funció de les seves capacitats.
  • Activitats d’inclusió social i oferta lúdica i cultural del barri i la ciutat. Es va al cinema, teatre, a prendre alguna cosa, a passejar, a la piscina, a la platja, a concerts, a festes majors, …
  • Activitats individuals: cadascú té activitats diferents en funció els seus gustos i aficions i el seu programa individual d’objectius i suports.

Els habitatges fan, naturalment, molta vida social, al barri, també activitats externes per tota la ciutat i sortides. S’utilitzen centres cívics, instal·lacions esportives municipals, escoles d’adults, ofertes d’oci i d’esport.

Per a l’atenció de la salut i el correcte seguiment sanitari utilitzem la xarxa mèdica comunitària: centres d’atenció primària, especialistes i hospitals que pertoquen per la zona on està ubicat cada un dels habitatges.

La relació de centres és la següent:

HABITATGES
SERVEI PLACES UBICACIÓ
 Gornal 10 Aprestadora 127, bxos. (Hospitalet de Llobregat)
Pere Mitjans i Roca 8 Pau Sans 17 (Hospitalet de Llobregat)
 Poble Nou 10 Pujades 222, entresol 2-3 (Barcelona)
 Els Porxos 10 Gran Via 1037 1er 1a (Barcelona)
 Verneda-La Palmera 8 Andrade 213, 1er 1a (Barcelona)
 Espronceda 6 Gran Via 976, baixos. (Barcelona)
 Gran Via 6 Gran Via 1133 esc. D 1er 2a (Barcelona)
 Sàsser 10 Sàsser 3, 1er 1a (Barcelona)
 Tzara 1 6 Lope de Vega 265, entresol 4a (Barcelona)
 Tzara 2 6 Lope de Vega 265, 1er 4a (Barcelona)
 Estació de Mar 1 Lope de Vega 1-3, (Barcelona)
A 4
B 4
 Estació de Mar 2 Lope de Vega 1-3, (Barcelona)
C 2
D 6
 Estació de Mar 3 Lope de Vega 1-3, (Barcelona)
E 4
F 6
 Estació de Mar 4 Lope de Vega 1-3, (Barcelona)
G 2
H 6