PROGRAMA DE SUPORT A LES FAMÍLIES

PROGRAMA DE SUPORT A LES FAMÍLIES

La Fundació Pere Mitjans té per missió posar a l’abast de les persones amb discapacitat i les seves famílies els recursos i suports personals, i de tot tipus, perquè puguin desenvolupar-se en el seu projecte de vida de qualitat com a ciutadanes i ciutadans de ple dret en una societat inclusiva, justa, solidària, amb igualtat d’oportunitats, incloent la igualtat de gènere.

El nostre programa preten donar resposta a les necessitats d’orientació, recolzament, informació i assessorament que es detecten en les famílies de la entitat, a través de reunions, grups de suport, xerrades, formació i documentació sobre interessos, angoixes o preocupacions.