CALL US NOW 932 662 023
FES UNA DONACIÓ

Patronat

Patronat

El Patronat es el màxim òrgan de govern, representació i decisió de la Fundació Pere Mitjans i és l’encarregat de vetllar per l’acompliment dels seus objectius.

Està format per un màxim de 16 membres, escollits tenint en compte el seu interès i la seva dedicació a les qüestions que constitueixen la finalitat fundacional, entre els quals hi haurà persones usuàries dels serveis de la Fundació, familiars d’aquestes persones i professionals que hi treballin.

Des de la seva creació, la Presidenta del Patronat de la Fundació Pere Mitjans va ser la senyora Roser Roca i Ricart, mare d’en Pere Mitjans i defensora aferrissada del benestar, autonomia i independència de les persones amb discapacitat.

Actualment, la Presidenta és la senyora Dolors Clotas

Maribel Gutierrez de la Vega

Vocal y representante de trabajadores

Aleix Garcia Polo

Vocal y Representante de los trabajadores

Juan Martinez

VOCAL Y REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES

Carmen Garcia

Vocal y representante de familias

Angels Oliva

Vocal y representante de familias

Manuela Rodríguez

Vocal y representante de familias
Ramon Tortadés

Ramon Tortadés

Secretari
Miquel Serra

Miquel Serra

Vocal

Emili Grande

Tesorero

Dolors Clotas

Presidenta