Patronat

Patronat

El Patronat es el màxim òrgan de govern, representació i decisió de la Fundació Pere Mitjans i és l’encarregat de vetllar per l’acompliment dels seus objectius.

Està format per un màxim de 16 membres, escollits tenint en compte el seu interès i la seva dedicació a les qüestions que constitueixen la finalitat fundacional, entre els quals hi haurà persones usuàries dels serveis de la Fundació, familiars d’aquestes persones i professionals que hi treballin.

Des de la seva creació, la Presidenta del Patronat de la Fundació Pere Mitjans va ser la senyora Roser Roca i Ricart, mare d’en Pere Mitjans i defensora aferrissada del benestar, autonomia i independència de les persones amb discapacitat.

Actualment, la Presidenta és la senyora Dolors Clotas

[sd_staff items=”20″ ids=”1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1888, 2987, 2992, 2996, 2998″]