A través del treball quotidià a la Fundació Pere Mitjans, del tàndem Gos-Tècnica, és a dir, Pinxo-Cris, veurem quines són les problemàtiques i els objectius terapèutics que es treballen amb un grup de persones amb pluridiscapacitat i com es produeixen les seves millores cognitives, en autonomia i en les seves relacions interpersonals.