La nostra manera de fer

La nostra manera de fer

La Fundació es caracteritza per portar la  ideologia i el marc teòric  en els que es recolza,  a una acció centrada en les persones. El  model  d’atenció es basa en el fet que els serveis s’adapten a les persones,  fomentant el desenvolupament i no les persones  als serveis.

Els serveis i els grups de convivència s’organitzen envers les necessitats i preferències de les persones, participant de forma activa en la comunitat i a través de grups de convivència petits.

Entenem la facilitació de suports com una eina per cercar la  felicitat  que la persona  percep com a tal, que el fa sentir actor del seu destí i li proporciona experiències vitals significatives.

Objectius

Desenvolupar al màxim les capacitats de les persones per tal de facilitar la relació amb l’entorn.

Potenciar una millor qualitat de vida de les persones donant suports en  el desenvolupament de totes les àrees i/o dimensions.

Oferir els suports necessaris per a cada persona, tant pel que fa a la ocupació terapèutica com en les activitats d’ajustament personal i social.

Cercar i potenciar els recursos naturals existents en l’entorn social.

Poder establir un pla de suport individual dinàmic i flexible al llarg de la seva vida.

Sabem que la nostra tasca requereix d’un compromís ferm i ple, que de vegades ens pot desbordar, però l’esforç de tots els equips de treball i el vincle i la confiança de persones amb discapacitats i el seus familiars fan que la il·lusió no desaparegui, i que malgrat les dificultats continuem endavant creant noves possibilitats.

La Fundació és ambiciosa en la seva voluntat d’esdevenir una eina útil i estimada per les persones amb discapacitat de les zones on actua directament i una referència de treball ben fet. En aquesta línia, es projecta en el seu present i futur com a entitat que anima, impulsa, promou, gestiona i coordina tot tipus d’iniciatives que afavoreixen, fomenten i defensen la igualtat d’oportunitats de les persones amb qualsevol tipus de discapacitat i de tota edat i nivell d’afectació, a viure en una societat justa i inclusiva, una societat en la qual cada persona té accés en igualtat d’oportunitats als recursos i als suports del tipus i la intensitat necessàries que possibiliten una vida digna de ser viscuda.

Què fem I què volem continuar fent

VOLEM RESPECTAR
la independència de cada persona en la mesura del possible, tot mantenint un model de gestió i avaluació sòlid en els seus paràmetres principals i flexible en la seva aplicació, per tal de poder adaptar-se a cada persona usuària segons les necessitats individuals.

VOLEM PARTICIPAR
en el moviment de defensa i promoció dels drets de les persones amb situació de discapacitat i així contribuir al canvi social vers una convivència justa i solidària que respecti qualsevol col·lectiu en risc d’exclusió.

VOLEM SATISFER
les aspiracions justes de les persones amb situació de discapacitat, de les seves famílies, de les treballadores, de les comunitats de veïns, de les administracions públiques, de les patrocinadores que ja fa més de 40 anys, estan implicats d’una manera o altra dins el nostre projecte.

Gestió de la qualitat

Els establiments de la Fundació Pere Mitjans es gestionen per processos que inclouen els indicadors que permeten avaluar el seu desenvolupament i els resultats esperats:

PLANIFICACIÓ DE L’ATENCIÓ

Previsió general del funcionament dels establiments:

  • Avaluació de necessitats i demandes
  • Accés de persones usuàries
  • Disseny d’activitats, accions i serveis,
  • Compres i proveïdors
  • Avaluació de la satisfacció dels diferents grups d’interès

 

GESTIÓ DE PERSONES PROFESSIONALS

Aquest procés té com a àmbit la relació de la Fundació Pere Mitjans, amb les persones que desenvolupen una activitat professional, ja sigui per mitjà de contracte laboral o en altres tipus de col·laboracions.

Té com a objectiu assegurar que es realitzen les actuacions pertinents per a que aquestes persones siguin les més idònies per a cada lloc d’actuació, per a millorar les seves competències i per a mantenir una relació satisfactòria per ambdues parts:

  • Captació i Selecció
  • Formació
  • Avaluació i Reconeixement

Els nostres valors

Entesa com una expressió del Benestar Emocional, Físic i Material.

Respecte i promoció de  la independència i l’autonomia de les persones, la seva capacitat de prendre decisions i d’autoregulació.

Atenció a cada projecte personal com a únic i irrepetible, defugint de respostes i mètodes estandarditzades.

Habilitació dels entorns per  fer-los accessibles. Utilització de tots els recursos comunitaris.

Acció en que es persegueix una Societat Justa i solidària.

Adaptació dels suports a les persones sense discriminació per tipus de discapacitat, intensitat o tipus de suports necessaris o qualsevol altra característica individual o social.

Planificació i avaluació dels serveis i programes per a la seva millora contínua.