Dretsexdif

Dretsexdif

Centre de referència per la defensa dels drets sexuals i prevenció de l’abús de les persones amb diversitat funcional.

La Fundació Pere Mitjans té, des de fa més de 40 anys, la missió de posar a l’abast de les persones amb situació de diversitat funcional i les seves famílies els recursos i suports personals, i de tot tipus, perquè puguin desenvolupar-se i desenvolupar el seu projecte de vida de qualitat en una societat inclusiva, justa i solidària, com ciutadanes i ciutadans de ple dret, amb igualtat d’oportunitats, inclosa la igualtat de gènere.

DREtSEXDIF és un centre de referència, assessorament, promoció i defensa.

DREtSEXDIF  no es un centre terapèutic.

FINALITAT:

Defensa dels drets sexuals i la prevenció de l’abús de les persones amb diversitat funcional .

SERVEIS:

 • Assessorament en temes relacionats amb la sexualitat.
  • A persones amb situació de diversitat funcional física o intel·lectual.
  • A famílies i tutors.
  • A professionals i altres entitats o serveis.
 • Accions formatives per la defensa dels drets i per la prevenció de l’abús sexual.
 • Formacions per a persones amb situació de diversitat funcional física i intel·lectual.
 • Formacions per a professionals de l’àmbit de la diversitat funcional.
 • Formacions per a famílies de persones amb situació de diversitat funcional.
 • Accions per la promoció i defensa dels drets sexuals i prevenció de l’abús de les persones amb situació de diversitat funcional.

 

www.indiscutible.cat/descarrega.html